Help Center

 

Användningsvillkor för supportrar

 1. Nutribute (”Webbplatsen”) och relaterade tjänster har utvecklats och drivs av John Nurminens Stiftelse (organisationsnummer 0895353-5, nedan ”JNS”). Dessa villkor (”Användningsvillkor”) styr dina donationer via Webbplatsen.
 2. Webbplatsen är en onlineplattform där människor och organisationer (”Projektägare”) kan organisera kampanjer och samla in pengar till projekt till stöd för Östersjön (”Projekt”) och där supportrar kan donera pengar (”Donation”) till stöd för dessa Projekt.
 3. Penninginsamlingar grundar sig på Polisstyrelses tillstånd RA/2016/682 och ÅLR 2017/2278.
 4. Du kan donera till ett Projekt med ett antingen fast eller flexibelt kampanjmål. Ett fast mål innebär att Projektet endast genomförs om insamlingsmålet nås. Om målet inte nås styrs de insamlade pengarna till ett liknande Projekt eller till det mest kostnadseffektiva Projektet. Ett flexibelt mål innebär att Projektet är skalbart och kan genomföras även om det ursprungliga insamlingsmålet inte nås (eller kan skalas upp om insamlingsmålet överskrids). De insamlade pengarna går till Projektet även om det ursprungliga insamlingsmålet inte nås.
 5. En supporter har inte rätt till något intresse i eller förmåner från Projektet genom att göra en Donation.
 6. Du donerar till JNS, som stöttar Projektet. Donationer kan lämnas via PayPal eller Paytrail. Alla Donationer behandlas av PayPal och Paytrail i enlighet med villkoren i ditt avtal med PayPal och Paytrail. Det går även att lämna Donationer offline, genom att kontakta JNS.
 7. Donationer måste uppgå till minst 10,00 EUR per Donation. Donationer behandlas i den valuta som anges på kampanj- och betalsidorna. Om en Donation lämnas i en annan valuta kan växlingsavgifter tillkomma. Dessa kan debiteras dig av ditt finansinstitut. Det går att lämna Donationer när som helst från det att en kampanj startas fram till tidsgränsen för insamling eller tills insamlingsmålet nås. När tidsgränsen för insamling har passerat kan inga fler Donationer lämnas via Webbplatsen.
 8. Donationer debiteras ditt PayPal-konto eller kredit- eller betalkort vid den tidpunkt då du lämnar din Donation, sätts in på JNS PayPal- eller insamlingskonto och bevaras där under hela kampanjen och i 5–15 dagar efter att tidsgränsen för insamling har passerat. Därefter betalas Donationerna ut till Projektägaren.
 9. Det går inte att ändra eller återkalla en Donation. Om du vill stötta ett Projekt ytterligare efter att din Donation har behandlats måste du lämna en Donation till. Inga Donationer accepteras dock för ett Projekt när dess tidsgräns för insamling har passerat. Slutet av kampanjen meddelas på projektsidan.
 10. JNS eller Projektägaren kan när som helst stoppa eller betala tillbaka en supporters Donation, efter eget gottfinnande och oavsett orsak. Om de gör det behöver Projektägaren inte driva Projektet vidare.
 11. Om Projektet inte genomförs styr JNS de insamlade pengarna till ett liknande Projekt eller det mest kostnadseffektiva Projektet efter eget gottfinnande.
 12. Supportrar kan uppge sitt namn/sin pseudonym och sin e-postadress på Webbplatsen. Om du samtycker till det publicerar JNS ditt namn/din pseudonym på Webbplatsen och ger Projektägaren din e-postadress, så att han/hon kan rapportera om Projektets framsteg. Donationer kan även göras anonymt och det är inte obligatoriskt att uppge en e-postadress.
 13. Supportrar kan ombes av en Projektägare eller av JNS att hjälpa till att marknadsföra Projektet online, t.ex. genom att sprida ordet på Facebook, Twitter eller e-post, eller från person till person. Om du väljer att göra det måste du följa alla juridiska instruktioner, riktlinjer och krav som Projektägaren fastställer.
 14. I dagsläget kan Webbplatsen inte erbjuda volontärmöjligheter med Projektägare i verkliga livet. Detta är heller inte avsikten. Förfrågningar om volontärer på en projektsida bör genast rapporteras till JNS.
 15. JNS tar inget ansvar för Användares handlingar, underlåtenhet och kommunikation vid marknadsföring av eller interaktion med ett Projekt.
 16. När du donerar till ett Projekt kan JNS be dig bidra till Webbplatsens utveckling och underhåll. Detta bidrag är helt frivilligt.
 17. Du måste vara minst 18 år för att registrera dig på och använda Webbplatsen och relaterade tjänster.
 18. JNS förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning, efter eget gottfinnande:
  1. stoppa, avvisa eller frysa en kampanj eller ett användarkonto
  2. stoppa eller betala tillbaka en Donation till ett Projekt
  3. ta bort, redigera eller modifiera innehåll, inklusive men ej begränsat till användarbidrag,

om de inte följer dessa Användningsvillkor och i fall där JNS misstänker bedrägeri eller fel, eller av andra orsaker.

 1. JNS granskar Projektägare och Projekt innan kampanjer publiceras och försöker, med tillgängliga medel, se till att deras identitet och kontaktuppgifter är korrekta samt säkerställa Projektets genomförbarhet och kvalifikationer. JNS garanterar dock inte:
  1. Projektägarens identitet, kontaktuppgifter eller ärlighet eller att påståenden på projektsidorna är korrekta
  2. att Projektet genomförs eller lyckas
  3. att Projektägaren använder din Donation till Projektet i enlighet med påståendena på projektsidan
  4. att Projektägaren är kapabel eller villig att genomföra ett Projekt
  5. att hela summan av Donationerna som samlas in eller lovas på Webbplatsen tas emot till fullo och utan avdrag av en Projektägare under alla förhållanden (Donationer kan till exempel stoppas när det finns bevis för en bedräglig transaktion eller kanske inte samlas in om en supporter inte har tillräckligt mycket pengar tillgängligt eller har fått sitt kredit- eller betalkort spärrat när PayPal eller PayTrail försöker inkassera Donationen).
 2. I den utsträckning som tillåts enligt lag utesluter JNS allt ansvar gentemot dig vad gäller skador eller förluster som du drabbas av (inklusive, utan begränsning, förlorade intäkter, ekonomiska förluster, dataförlust eller direkta och indirekta förluster, följdförluster eller oavsiktliga förluster) oavsett hur de uppstått i samband med:
  1. att du använder eller förlitar dig på Webbplatsen (eller någon information på Webbplatsen eller länkad till Webbplatsen) och/eller att den förblir tillgänglig
  2. eventuellt samröre du har med ett allmännyttigt samfund, organisation utan vinstsyfte, organisation eller individ som använder Webbplatsen
  3. JNS utövande av sina rättigheter ovan
  4. att en Projektägare inte uppfyller kraven enligt dessa Användningsvillkor.
 3. Allt ditt innehåll och alla dina personuppgifter lagras i enlighet med Nutributes Dataskyddsbeskrivning. Läs detta dokument noga för att se till att du förstår det innan du godkänner dessa Användningsvillkor.
 4. Webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser och externa webbplatser och resurser kan innehålla länkar till Webbplatsen. Om det finns en länk till Webbplatsen på en annan webbplats innebär det inte att den stöttas av, eller är kopplad till, JNS. När du besöker externa webbplatser gör du det på egen risk.
 5. JNS förbehåller sig rätten att när som helst ändra, pausa eller avsluta hela eller delar av den här Webbplatsen och relaterade tjänster, med eller utan förvarning. JNS garanterar inte att något innehåll alltid eller vid en specifik tidpunkt är tillgängligt via Webbplatsen.
 6. Dessa Användningsvillkor styrs av lagarna i Finland och och behörig domstol är Helsingfors tingsrätt.