Help Center

Käyttöehdot lahjoittajille   

1.    Nutribute (“Verkkosivusto”) ja siihen liittyvät palvelut on tuottanut ja niitä hallinnoi John Nurmisen Säätiö (Y-tunnus 0895353-5, jäljempänä ”JNS”). Näitä ehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan lahjoittaessasi verkkosivuston kautta.

2.    Verkkosivusto on alusta, jolla luonnolliset henkilöt ja yhteisöt (”Projektin omistajat”) voivat JNS:n avulla kampanjoida ja kerätä varoja Itämeren hyväksi toteutettaviin hankkeisiin (”Projektit”) ja jolla tukijat voivat lahjoittaa rahaa (”Lahjoitus”) näiden projektien tukemiseksi.

3.    Varainhankinta perustuu rahankeräyslupiin RA/2016/682 ja ÅLR 2017/2278.

4.    Voit tehdä Lahjoituksen Projektille, jonka kampanjalla on joko kiinteä tai joustava varainkeruutavoite. Kiinteä tavoite tarkoittaa, että projektin toteuttaminen on mahdollista vain, jos ennalta määritelty keräystavoite saavutetaan. Jos tavoitetta ei saavuteta, ohjataan kerätyt varat toiselle saman tyyppiselle tai mahdollisimman kustannustehokkaalle projektille. Joustava tavoite tarkoittaa sitä, että projekti skaalautuu kerätyn summan mukaan ja voidaan toteuttaa, vaikka alkuperäinen keräystavoite ei toteutuisikaan (tai se voidaan toteuttaa suunniteltua laajempana, jos keräystavoite ylitetään). Kerätyt varat ohjataan tällöin projektille, vaikka ennalta määriteltyä keräystavoitetta ei saavutettaisikaan.

5.    Lahjoituksen tekeminen ei oikeuta Tukijaa mihinkään etuihin tai hyötyyn Projektista.

6.    Teet Lahjoituksen JNS:lle, joka tukee Projekteja. Lahjoituksia voi tehdä PayPalin tai Paytrailin välityksellä. Kaikki PayPal- ja Paytrail- Lahjoitukset käsitellään niiden ehtojen mukaisesti, joihin olet sitoutunut PayPalin ja Paytrailin kanssa. Lahjoituksia voi tehdä myös PayPalin ja Paytrailin ulkopuolella olemalla yhteydessä JNS:öön.  

7.    Lahjoitusten minimimäärä on 10 euroa per lahjoitus. Lahjoitukset käsitellään siinä valuutassa, joka on ilmoitettuna kampanjan ja maksun sivulla. Mikäli lahjoitus tehdään eri valuutassa, rahoituslaitoksesi voi veloittaa sinulta soveltuvat muuntamismaksut. Lahjoituksia voi tehdä milloin tahansa kampanjan alusta sen päättymispäivään tai keräystavoitteen saavuttamiseen saakka. Kampanjan päätyttyä lahjoituksia ei voi enää tehdä verkkosivuston kautta.

8.    Lahjoitus veloitetaan Paypal - tililtäsi tai luotto- tai pankkikortiltasi lahjoituksen antamishetkellä, se talletetaan JNS:n PayPal -tilille tai keräystilille ja sitä säilytetään tilillä kampanjan ajan ja 5-15 päivää kampanjan päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen JNS siirtää Lahjoitukset Projektin omistajalle.

9.    Et voi muuttaa tai peruuttaa antamaasi Lahjoitusta. Mikäli halut lisätä tukeasi Projektille sen jälkeen, kun lahjoituksesi on käsitelty, sinun tulee tehdä uusi Lahjoitus. Projektille ei kuitenkaan voi antaa Lahjoitusta kampanjan päättymisen jälkeen. Kampanjan päättymisestä tiedotetaan Projektin sivulla.

10.  JNS tai Projektin omistaja voi peruuttaa tai palauttaa Tukijan Lahjoituksen oman harkintansa mukaan milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Tällöin Projektin omistajalla ei ole velvollisuutta jatkaa Projektia.

11. Mikäli Projekti ei toteudu, JNS ohjaa Lahjoitukset harkintansa mukaan toiselle saman tyyppiselle tai mahdollisimman kustannustehokkaalle Projektille.

12.  Tukijat voivat halutessaan ilmoittaa nimensä/nimimerkkinsä ja sähköpostiosoitteensa Verkkosivustolla. Jos suostut tähän, JNS julkaisee nimesi/nimimerkkisi Projektin sivuilla ja välittää sähköpostiosoitteesi Projektin omistajalle, jotta tämä voi viestiä Projektin etenemisestä. Lahjoituksen voi kuitenkin tehdä myös anonyymisti eikä sähköpostiosoitteen ilmoittaminen ole pakollista.

13.  Projektin omistajat tai JNS saattavat pyytää Tukijoita avustamaan Projektin mainonnassa tiedottamalla asiasta Facebookissa, Twitterissä tai sähköpostilla tai/ja suullisesti. Mikäli päätät mainostaa Projektia, sinun tulee noudattaa kaikkia lainmukaisia ohjeita, suosituksia ja Projektin omistajan ohjeita.

14.  Verkkosivusto ei tällä hetkellä tarjoa eikä sen tarkoituksena ole myöskään tulevaisuudessa tarjota mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön Projektin omistajien kanssa. Vapaaehtoistyöpyynnöistä Projektin verkkosivuilla tulee ilmoittaa JNS:lle välittömästi.

15.  JNS ei ole vastuussa Käyttäjien teoista, laiminlyönneistä tai tiedonannoista heidän mainostaessaan tai muuten toimiessaan Projektin parissa.

16.  JNS voi pyytää Lahjoituksen yhteydessä tukea Verkkosivuston kehittämiseen ja ylläpitoon. Lisälahjoituksen tekeminen on täysin vapaaehtoista.

17.  Sinun täytyy olla 18-vuotias rekisteröityäksesi ja käyttääksesi Verkkosivustoa ja siihen liittyviä palveluita.

18.  JNS varaa yksinoikeuden, milloin vain ja ilman ilmoitusta:

(a)  peruuttaa, hylätä tai keskeyttää kampanjan tai käyttäjätilin;

(b)  peruuttaa tai palauttaa Projektille tehdyn yksittäisen Lahjoituksen; ja

(c)   poistaa, muuttaa tai muokata kaikkea sisältöä, mukaan lukien, mutta rajoittumatta kaikkiin Käyttäjien lisäyksiin,

jotka ovat näiden käyttöehtojen vastaisia, tai tilanteessa, jossa JNS epäilee petosta tai erehdystä tai muusta perustellusta syystä.

19.  JNS käy läpi Projektien omistajat ja Projektit ennen niiden kampanjoiden julkaisemista sekä pyrkii varmistumaan omistajien henkilöllisyydestä ja yhteystiedoista sekä Projektin soveltuvuudesta ja menestymisedellytyksistä. JNS ei kuitenkaan takaa:

(a)  Projektin omistajan henkilöllisyyttä, yhteystietoja tai vilpitöntä mieltä tai minkään Projektin sivuilla annettujen lausuntojen virheettömyyttä;

(b)  Projektin toteutumista tai menestystä;

(c)   sitä, että Projektin omistaja käyttää Lahjoituksesi Projektissa sen mukaisesti, mitä Projektin sivuilla on lausuttu;

(d)  Projektin omistajan kykyä ja halukkuutta saattaa Projekti loppuun; eikä sitä, että

(e)  Projektin omistaja lopulta vastaanottaa Verkkosivuilla kerätyn tai keräykseen luvatun Lahjoitussumman kokonaisuudessaan ja ilman vähennyksiä kaikissa tilanteissa (Lahjoitukset voidaan peruuttaa, mikäli transaktio näytetään petolliseksi tai sitä ei välttämättä kerätä, mikäli Lahjoittajalla ei ole riittäviä saatavilla olevia varoja tai heidän luotto- tai pankkikorttinsa on peruutettu PayPalin tai Paytralin yrittäessä kerätä varoja).

20.  Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa JNS ei ole missään vastuussa kärsimistäsi vahingoista tai menetyksistä (mukaan lukien rajoituksetta voiton menetykset, taloudelliset menetykset, tiedon menetykset sekä suorat, epäsuorat, välittömät tai välilliset menetykset) riippumatta niiden aiheutumistavasta, jotka voivat liittyä.

(a)  Verkkosivuston käyttöösi tai tukeutumisestasi sen käyttöön (tai mihinkään Verkkosivustolle sisältyvään tai linkitettyyn tietoon) ja/tai sen jatkuvaan käytettävissä oloon;

(b)  mihinkään toimintaan, mitä sinulla on minkään Verkkosivustoa käyttävän yleishyödyllisen yhteisön, voittoa tavoittelemattoman yhteisön, muun yhteisön, järjestön tai yksilön kanssa;

(c)   siihen, että JNS käyttää edellä kuvattuja oikeuksiaan; tai

(d)  tilanteeseen, jossa Projektin omistaja ei täytä näissä Käyttöehdoissa sille asetettuja vaatimuksia.

21.  Kaikki sinun Sisältösi ja henkilötietosi säilytetään Nutributen tietosuojaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Pyydämme sinua tutustumaan tähän asiakirjaan huolellisesti ennen näiden Käyttöehtojen hyväksymistä, jotta voit varmistua siitä, että olet ymmärtänyt sen sisällön.

22.  Verkkosivu voi sisältää linkkejä ulkopuolisille verkkosivustoille, ja toisaalta ulkopuolisilla verkkosivustoilla ja muissa ulkopuolisissa lähteissä voi olla linkkejä Verkkosivustolle. Toisella verkkosivustolla oleva linkki Verkkosivustolle ei millään tavoin osoita JNS:n hyväksyntää tai verkkosivuston ja JNS:n välistä yhteyttä. Käyttäessäsi ulkopuolisia Verkkosivustoja teet sen omalla riskilläsi.

23.  JNS varaa oikeuden muokata, keskeyttää tai lopettaa koko Verkkosivuston tai minkä tahansa sen osan tai siihen liittyvät palvelut milloin tahansa ilman ilmoitusta. JNS ei takaa, että mikään sisältö on käytettävissä Verkkosivustolla ylipäätään taikka tiettyinä aikoina.

24.  Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja toimivaltainen tuomioistuin on Helsingin käräjäoikeus.