Reason inactive this Campaign is not provided by Nutribute Team

Vantaanjoen kipsihanke 2018

Nyt kipsataan! Vantaanjoen veden laatua voidaan parantaa huomattavasti peltojen kipsikäsittelyllä. Saammehan sinusta Vantaanjoen suojelijan?

575.00
Raised Of €10,000.00
5.75% Complete (success)
5%
0 Days Left

Flexible Funding

This Campaign started on November 30 and closed on September 26, 2018, 10:11.
(UTC/GMT 26/09/2018 08:11)

The quantified nutrient reduction/removal is :29 kg/a

Campaign Closed

Funders 18

Vantaanjoen kipsihanke 2018

Peltojen kipsikäsittely on osoittautunut tehokkaaksi vesiensuojelukeinoksi. Se vähentää eroosiota ja pelloilta tulevaa fosforikuormaa välittömästi ja edullisemmin kuin muut maatalouden käytössä olevat keinot - eli auttaa tekemään Vantaanjoesta ja Itämerestä puhtaamman. Samalla Vantaanjoki muuttuu myös paremmaksi elinympäristöksi kasveille ja eläimille.

John Nurmisen Säätiö ja ympäristöministeriö rahoittavat kipsin levitystä Vantaanjoen valuma-alueella vuosina 2018-2019. Säätiön yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.

Kipsikäsittelyssä pellolle levitetään 4 tonnia maanparannuskipsiä hehtaarille. Kipsi liukenee peltomaahan parantaen maan mururakennetta ja edistäen fosforin sitoutumista maahiukkasiin. Fosforin ja orgaanisen hiilen huuhtoutuminen vesistöihin vähenee, mikä kirkastaa valumavesiä ja ehkäisee vesistöjen rehevöitymistä. Fosfori säilyy kuitenkin maaperässä kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Peltojen kipsikäsittely ei edellytä muutoksia viljelykäytännöissä, vähennä viljelyalaa tai heikennä satoja.

What We Need and Why

Aiomme rahoittaa kipsikäsittelyä yli 3000 peltohehtaarilla. John Nurmisen Säätiö rahoittaa hanketta 740 000 eurolla, muut hankekumppanit 57 000 eurolla ja ympäristöministeriö 375 000 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

Haluamme joukkorahoituksen avulla laajentaa hanketta, joten lahjoitusvaroja tarvitaan kipsin hankintaan ja kuljetukseen Siilinjärveltä Nurmijärvelle sekä kipsin pellolle levittämisen kustannuksiin. Jokainen hankkeelle lahjoitettu satanen lisää kipsikäsiteltävää aluetta lähes puolella hehtaarilla ja vähentää fosforikuormitusta 1,4 kiloa! Samalla myös kiintoainekuormitus vähenee, mikä parantaa Vantaanjoen eliöstön elinympäristöjä. 

The Impact

The quantified nutrient reduction/removal is 29 kg for 5 year(s).

Joukkorahoituksella vähennetään fosforivalumaa 143 kg (45,5 ha * 0,63 kg P/ha * 5 vuoden ajan).

Risks and Challenges

Kipsikäsittelyn vaikuttavuus on todennettu TraP- ja SAVE-hankkeissa (ks. esim. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/peltojen-kipsikasittelysta-tehoa-maatalouden-vesiensuojeluun).

Timetable, Milestones & Reporting

Jos syksyn 2018 sääolosuhteet estävät kipsin levittämisen, työ toteutetaan seuraavana vuonna. Hankkeen etenemisestä kerrotaan lahjoittajille säännöllisesti. 

Gallery

Post a Comment

 • Jenni Blomqvist

  said 4 years ago

  Pellonpiennarpäivä nyt YouTubessa! :)

  Minidemo kipsityksen vaikutuksesta valumaveteen: https://youtu.be/q4gPfKBRwfY
  Hankepartnerit juttusilla: https://youtu.be/5g2wXAkYrIw

  Relpy

 • Anna Saarentaus

  said 4 years ago

  Kohta päästään levittämään kipsiä! Hankeuutisia voi seurata sivulla https://www.johnnurmisensaatio.fi/vantaanjoki/

  Relpy

Followers