Reason inactive this Campaign is not provided by Nutribute Team

Siverlahden rehevöitymisen estäminen

Siverlahti-nimisen merenlahden rehevöitymisen ja umpeenkasvamisen estäminen. Poistamme ravinteita merestä vesikasveja niittämällä ja vaijerilla vetämällä.

Other Finland
160.00
Raised Of €15,000.00
1.0666666666667% Complete (success)
1%
0 Days Left

Flexible Funding

This Campaign started on November 30 and closed on June 28, 2019, 12:06.
(UTC/GMT 28/06/2019 09:06)

The quantified nutrient reduction/removal is :50 kg/a

Campaign Closed

Funders 3

Siverlahden rehevöitymisen estäminen

Siverlahden suojelu- ja hoitoyhdistys ry (SSHY ry) perustettiin vuonna 2015 tavoitteena estää Siverlahden rehevöityminen ja umpeenkasvu eli pohjanmyötäinen soistuminen. Siverlahti on Etelä-Sipoossa Kalkkirannan lähellä sijaitseva merenlahti, jossa vesi kiertää ja vaihtuu erittäin hitaasti johtuen lahden keskellä olevan Sivertörenin saaren ja mantereen välissä olevan nk. Siverväylän kapeudesta ja mataluudesta.

SSHY on tehnyt vuodesta 2015 alkaen runsaasti talkootöitä niittäen kaislaa ja poistaen ruohoja lahdesta. Yhdistys on myös saanut luvan Aluehallintovirastolta avata yllä mainittu Siverväylä saaren ja mantereen välistä. Hanke on saanut 30 prosenttia EU-tukea Silmu ry:n kautta ja hanke on todettu esimerkilliseksi paikallista luontoa, Itämeren tilaa ja yhteisöllisyyttä parantavaksi hankkeeksi.

What We Need and Why

Ruovikon niitto vaatii kalustoa sekä työvoimaa, minkä vuoksi yhdistys on päättänyt hakea lisärahoitusta Nutribute-kampanjan kautta. Järviruo’on lisäksi SSHY poistaa myös pohjakasveja. Liitteenä olevista kuvista näkyy, kuinka sakea vesikasvusto lahdessa on. Pohjakasvustoa poistetaan vetämällä vaijeria kahden moottoriveneen välissä. Pintaan nouseva kasvusto kerätään ja kuljetaan rannalle, jossa se kompostoidaan mullaksi.

The Impact

The quantified nutrient reduction/removal is 50 kg for 1 year(s).

Monivuotinen järviruoko on lisääntynyt Siverlahdessa huomattavasti rehevöitymisen seurauksena. Yhden ruovikkohehtaarin leikkuulla voidaan poistaa fosforia 5−10 kg ja typpeä 50−100 kg. Siverlahdella niitto käsittää 5 hehtaarin alueen. Niittämällä voidaan paitsi poistaa ravinteita, myös parantaa Siverlahden veden virtausta sekä kohentaa linnuston ja kalaston elinolosuhteita.

Myös Siverväylän kunnollinen avaus tulee vaikuttamaan erittäin merkittävästi Siverlahden veden kierron ja laadun parantumiseen ja estää lahden pohjanmyötäisen soistumisen ja vähentämään jatkossa niittotöiden ja pohjakasvuston poiston tarvetta. 

Risks and Challenges

Niitot ja pohjakasvuston poistot suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan niin, että ne eivät aiheuta tarpeetonta haittaa kaloille, vesilinnuille tai rantojen virkistyskäyttäjille. Siverlahdella ei ole suojeltuja alueita eikä biotooppeja, joita niitto tai pohjakasvien poisto uhkaisi.  

Niitetyt biomassat poltetaan tai läjitetään siten, että ravinteet eivät pääse valumaan takaisin mereen. Pohjasta poistetut vesikasvit kompostoidaan mullaksi.

Niitoille ja vesikasvien poistoille on hankittu asianmukaiset suostumukset vesialueen omistajilta, ja toimenpiteestä tehdään tarvittaessa ilmoitus ennen toteutusta ELY-keskukselle.

Siverväylän avaushanke on saanut Aluehallintoviraston luvan. Siverväylän avaus suoritetaan lupapäätöksen mukaisesti.

Timetable, Milestones & Reporting

Kaislanniitto ja ruohojen poisto on ollut käynnissä vuodesta 2015 alkaen ja yhdistys järjestää useita talkoita joka vuosi. Vuonna 2018 ensimmäiset talkoot on pidetty kesäkuussa, seuraavat järjestetään heinä-, elo- ja syyskuussa.

Team

Gallery

Post a Comment

  • There are no Comments for this Campaign..

Followers

  • There are no Followers for this Campaign..