Reason inactive this Campaign is not provided by Nutribute Team

Porvoonjoen kipsihanke

Peltojen kipsikäsittely auttaa tekemään Porvoonjoesta ja Itämerestä puhtaamman. Auta meitä ostamaan ja levittämään kipsiä Porvoonjoen pelloille!

18,340.00
Raised Of €19,000.00
96.526315789474% Complete (success)
96%
0 Days Left

Flexible Funding

This Campaign started on November 30 and closed on May 08, 2019, 13:59.
(UTC/GMT 08/05/2019 11:59)

The quantified nutrient reduction/removal is :44 kg/a

Campaign Closed

Funders 8

Porvoonjoen kipsihanke

Porvoossa jokivedet vaikuttavat Itämeren tilaan jopa kilometrien päässä jokisuistoista. Pääosa (95-98%) alueen ravinnekuormituksesta on peräisin maataloudessa, erityisesti peltoviljelyssä syntyvästä hajakuormituksesta. Liiallisten ravinteiden seurauksena meri rehevöityy, mikä aiheuttaa mm. veden samentumista ja sinileväkukintojen yleistymistä. Merta rehevöittävät fosfori ja typpi valuvat Itämereen Porvoonjoen ja Mustijoen kautta.

Peltojen kipsikäsittelyllä voimme tehdä Porvoonjoesta ja Itämerestä puhtaamman. Kipsikäsittely on uusi vesiensuojelutoimi, jolla voidaan vähentää eroosiota ja pelloilta tulevaa fosforikuormaa välittömästi. Se on myös edullisempi kuin muut tällä hetkellä maatalouden käytössä olevat keinot ravinnekuormituksen vähentämiseksi. 

***

I Borgå påverkar åvatten Östersjöns tillstånd på flera kilometers avstånd från flodmynningarna. Största delen (95–98 %) av områdets näringsbelastning kommer från jordbruket, i synnerhet från den diffusa belastning som uppstår vid åkerbruk. Till följd av alltför stora mängder näringsämnen eutrofieras havet, vilket leder bl.a. till grumligare vatten och utökning av blågrönalgblomningar. Eutrofierande fosfor och kväve rinner ut i Östersjön genom Borgå å och Svartsån.

Med gipsbehandling av åkrar kan vi göra Borgå å och Östersjön renare. Gipsbehandling är en ny vattenskyddsåtgärd med vilken man kan omedelbart minska erosionen och fosforbelastningen från åkrarna. Åtgärden är också billigare än andra metoder som för närvarande används inom jordbruket för att minska näringsbelastningen.

What We Need and Why

Porvoonjoen kipsihanke tarjoaa kipsiä viljelijöille ilmaiseksi. Hanke rahoittaa kipsin hankinnan, kuljetuksen ja levityksen ja ohjeistaa viljelijöitä kipsin käytössä. Joukkorahoituksella laajennetaan Varsinais-Suomen Savijoella ja Vantaanjoella jo hyvin toimivaa konseptia Porvoonjoelle. 

***

Gipsprojektet för Borgå å erbjuder gratis gips till odlarna. Projektet finansierar inköpet, transporten och distributionen av gipset och vägleder odlarna i dess användning. Med gräsrotsfinansiering utvidgas detta koncept som redan fungerar väl i Savijoki i Egentliga Finland och vid Vanda å till Borgå å. 

The Impact

The quantified nutrient reduction/removal is 44 kg for 5 year(s).

19 000 eurolla kipsikäsitellään noin 70 hehtaaria peltoa. Tämä vähentää vuotuista fosforikuormitusta 44 kg. Toimi vaikuttaa viisi vuotta eli ravinnevähenemä on yhteensä 44*5 = 219 kg.


Kipsikäsittelyn vaikuttavuus on todennettu TraP-, NutriTrade- ja SAVE-hankkeissa (ks. esim. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/peltojen-kipsikasittelysta-tehoa-maatalouden-vesiensuojeluun). 

***

Med 19 000 euro kan man behandla ca 70 hektar av åkermark. Detta minskar den årliga fosforbelastningen med 44 kg. Åtgärden verkar i fem år, och därmed minskar näringsbelastningen totalt med 44*5 = 219 kg.

Effekten av gipsbehandlingen har fastställts i projekten TraP, NutriTrade och SAVE (se t.ex. https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/livsvetenskap/akrarnas-gipsbehandling-effektiviserar-pa-vattenskyddet-inom-jordbruket). 
Risks and Challenges

Jos syksyn sääolosuhteet estävät kipsin levittämisen, työ toteutetaan seuraavana vuonna.

***

Om väderleksförhållandena under hösten förhindrar spridning av gipset, kommer arbetet att utföras följande år.

Timetable, Milestones & Reporting

Hanketta koordinoi John Nurmisen Säätiö ja kipsin levittämisen toteuttavat paikalliset viljelijät ja levitysurakoitsijat. Kipsiä levitetään syksyllä 2018 ja 2019. Toimien etenemisestä kerrotaan lahjoittajille säännöllisesti. 

***

Projektet samordnas av John Nurminens stiftelse, och gipset sprids lokala odlare och entreprenörer. Gips kommer att spridas på hösten 2018 och 2019. Donatorerna informeras regelbundet om åtgärdernas framskridande.

Team

Gallery

Post a Comment

 • Jenni Blomqvist

  said 3 years ago

  Tämä on hyvä kirjoitus! Porvoon veden entinen toimitusjohtaja Risto Saarinen bloggaa: https://www.johnnurmisensaatio.fi/onko-paastokauppa-seuraava-harppaus-vesiensuojelussa/

  Relpy

 • Jenni Blomqvist

  said 3 years ago

  Alle 2 minuuttinen napakka Risto Saarisen videohaastattelu kipsistä ja vesiensuojelun kustannustehokkuudesta: https://youtu.be/8j046iabBx0

  Relpy

Followers