Reason inactive this Campaign is not provided by Nutribute Team

Lisää kipsiä Vantaanjoelle!

Peltojen kipsikäsittelyllä vähennämme maa-aines- ja fosforihuuhtoumaa pelloilta vesistöihin. Avaamme uuden keräyksen Vantaanjoen kipsihankkeelle kasvattaaksemme kipsikäsiteltävää peltoalaa.

265.00
Raised Of €8,000.00
3.3125% Complete (success)
3%
0 Days Left

Flexible Funding

This Campaign started on November 30 and closed on June 21, 2020, 11:26.
(UTC/GMT 21/06/2020 09:26)

The quantified nutrient reduction/removal is :25 kg/a

Campaign Closed

Funders 8

Lisää kipsiä Vantaanjoelle!

Peltojen kipsikäsittely on osoittautunut tehokkaaksi vesiensuojelukeinoksi. Kipsikäsittely vähentää eroosiota ja leikkaa pelloilta tulevaa fosforikuormaa välittömästi. Se on myös tämänhetkisistä maatalouden vesiensuojelutoimista edullisin. 

Vantaanjoen kipsihanke eli John Nurmisen Säätiö, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus tavoittelevat 3500 peltohehtaarin kipsikäsittelyä vuosina 2018-2020. Tavoite on toteutumassa, ja siksi pyrimme joukkorahoituksella edelleen laajentamaan käsiteltävää peltoalaa ja kasvattamaan hankkeen vesiensuojeluvaikutuksia. 

Hankkeen toteutumiselle on ollut ensisijaisen tärkeää, että alueen maanviljelijät ovat lähteneet runsaslukuisesti mukaan kipsin levitykseen. 

Nyt haettavalla joukkorahoituksella voimme vielä lisätä kipsin levitysalaa ja siten saada suurempia vesistöhyötyjä. Toivomme, että mahdollisimman moni alueen viljelijä pääsisi peltoineen mukaan hankkeeseen ja kansalaiset sekä yhteisöt voisivat osoittaa tukensa paikalliselle vesiensuojelutoimenpiteelle.

What We Need and Why

Kipsihanke on näkyvä projekti pääkaupunkiseutulaisille tärkeällä virkistysalueella ja taimenjoella. Vantaanjoki virtaa Vanhankaupunginlahden kautta Suomenlahteen. Vantaanjoen kipsihankkeen tavoitteena on paitsi vesistöjä rehevöittävän fosforikuorman vähentäminen myös vesistöjen kirkastaminen eroosiota eli kiintoainesvalumaa leikkaamalla.

Pellolle levitettävä kipsi eli kalsiumsulfaatti liukenee maahan parantaen maan mururakennetta ja edistäen fosforin sitoutumista maahiukkasiin. Eroosio sekä fosforin ja orgaanisen hiilen huuhtoutuminen vähenevät, mikä kirkastaa valumavesiä ja ehkäisee vesistöjen rehevöitymistä. Tutkimustulosten mukaan kipsi vähentää pelloilta tulevan fosforikuormituksen noin puoleen. Kipsikäsittely ei edellytä muutoksia viljelykäytännöissä, vähennä viljelyalaa tai heikennä satoja. Fosfori säilyy maaperässä kasveille käyttökelpoisessa muodossa.

Kipsikäsittelyssä pellolle levitetään neljä tonnia maanparannuskipsiä hehtaarille. Vantaanjoen kipsihankkeessa käytettävä kipsi on peräisin Siilinjärveltä. Kipsikäsittelyn kulut koostuvat maanparannuskipsin hankinnasta, sen kuljetuksesta ja peltolevityksen toteuttamisesta. 

The Impact

The quantified nutrient reduction/removal is 25 kg for 5 year(s).

8000 euron lisärahoituksella pystytään kipsikäsittelemään 40 peltohehtaaria. Tämä vähentää fosforihuuhtoumaa 25 kg vuodessa 5 vuoden ajan. Hankkeen vaikutukset kohdistuvat Vantaanjokeen ja Suomenlahdelle.

Kipsin vaikutusta maan kykyyn pidättää fosforia ja rajoittaa fosforin huuhtoumista vesiin on tutkittu Suomessa yli 10 vuoden ajan. Kipsikäsittelyllä fosforihuutouma pellolta voidaan puolittaa. 

Vedenlaatua ja kipsin levityksen vaikutuksia mitataan VHVSY ry:n Lepsämänjoen jatkuvatoimisella mittauspisteellä, jossa kokonaisfosforikuormaa ja virtaamaa voidaan seurata tunnin tarkkuudella. Mikko Kiirikki Luode Consultingista esittelee videolla kuinka vedenlaatua mitataan.

Pasi Valkama VHVSY ry:stä havainnollistaa videolla kipsin vaikutuksia valumaveteen ja kertoo 27.9.2019 välituloksia Vantaanjoen kipsihankkeessa kipsinlevityksen jälkeen.


Pellonpientareella Lepsämänjoen mittausasemalla.Kuvassa hankepartnerit ja asiasta kiinnostuneet Lepsämänjoen mittauspisteellä Pellonpiennarpäivässä. 

Risks and Challenges

Varsinais-Suomessa toteutetussa SAVE-hankkeessa selvitettiin perusteellisesti kipsin laajamittaisen käytön edellytyksiä sekä mahdollisia riskejä. Hanke on julkaissut tutkimuksen pohjalta laaditun tietopaketin kipsikäsittelystä.

Kipsi levitetään puinnin jälkeen syksyllä. Levitykseen liittyy sääriski, mutta liian sateisen syksyn osuessa kohdalle kipsikäsittelyä voidaan siirtää vuodella.

Kipsiä levitetään hankkeessa vain soveltuville pelloille.

Timetable, Milestones & Reporting

Vantaanjoen kipsihanke toteutetaan vuosina 2018-2020. Joukkorahoituksella kerättävät varat käytetään kipsikäsittelyyn vuonna 2020. 

Joukkorahoitukseen osallistuneille tiedotetaan hankkeen edistymisestä säännöllisesti.

Gallery

Post a Comment

 • Jenni Blomqvist

  said 2 years ago

  Kampanja on nyt päättynyt. Lämmin kiitos kaikille lahjoittaneille! Vaikka tavoitteesta jäimmekin, kootulla summalla fosforivaluma vähenee noin 4,24 kg. Kun kilo levää tarvitsee fosforia vain 1-2 grammaa kasvaakseen, tämäkin vähenemä on tärkeä.

  Hankkeen menestyksen edellytyksenä on, että viljelijät suhtautuvat positiivisesti, ja heitä onkin kiittäminen osallistumisesta. Tulevan syksyn levityssopimukset alkavat olla koossa. Saamme toteutettua myös kokeilun (77 ha) luomukipsillä luomupelloille.

  Relpy

 • Anna Saarentaus

  said 2 years ago

  Hanke etenee koronaviruspandemiasta huolimatta myötätuulessa! Tämän vuoden ensimmäiset kipsinlevityssopimukset on nyt allekirjoitettu ja iloksemme Yara lahjoittaa ensi syksynä käytettävän kipsimateriaalin! https://johnnurmisensaatio.fi/vantaanjoen-kipsihanke-saa-lahjoituksen-yaralta/

  Relpy

 • Jenni Blomqvist

  said 2 years ago

  Haluaisitko jakaa tietoa Nutributesta? - YouTubessa "Nutribute minuutissa" -videot
  suomeksi: https://youtu.be/4MgYyI-_qDs ja
  englanniksi: https://youtu.be/5w6OUET-1s0

  Relpy

Followers

 • There are no Followers for this Campaign..